Focus Revisions -Revisions, Bolagsärenden, Skatteärenden, Rådgivning, Finansiering
 
  Om oss Tjänster Medarbetare Länkar FAQ GDPR-policy Kontakt  
 

 


Tjänster

Revision
Revision är en kvalitetsstämpel på ditt företag som skapar förtroende för omvärlden.

Vi tillhandahåller revisions- och revisionsnära tjänster och riktar oss främst till mindre och medelstora aktiebolag och andra verksamhetsformer.

Vi är en liten revisionsbyrå där du har direktkontakt med din revisor som möjliggör en personlig service och stort engagemang. Vi erbjuder lagstadgad så väl som efterfrågestyrd revision och hjälper även till med intygsgivning i olika former.

Med välutbildade ekonomer och kontinuerlig vidareutbildning säkerställer vi en god kvalité i vårt arbete. Med mer än 30 års erfarenhet av revision och företagande har vi bra förutsättningar för att vara ditt "bollplank" även i andra frågor som rör ditt bolags ekonomi och din privatekonomi.

Vi är en liten revisionsbyrå där du har direktkontakt med din revisor som möjliggör en personlig service och stort engagemang.

Revision och rådgivning är grunden i vår verksamhet.
Andra tjänster som du kan anlita oss för är:

Bolagsärenden
Vi ser till att kontakten med Bolagsverket löper på smidigt och hjälper bland annat till med:

 • Bolagsbildning
 • Frivillig likvidation
 • Fusion
 • Emissioner
 • Ändringsanmälan mm

  Skatteärenden
  Vi erbjuder bland annat deklarationshjälp för företag samt för dig som privatperson, rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, skattefrågor i samband med generationsskiften, skatteplanering i samband med beskattning av ägare till fåmansföretag mm. Vi håller oss ständigt uppdaterade med de förändringar som sker inom skatterätten så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

  Vi har sedan en lång tid tillbaka även samarbete med kvalificerade skattekonsulter.

  Rådgivning
  Vi kan ge kvalificerad rådgivning gällande ditt företags ekonomiska situation och kan bl a hjälpa till med att upprätta budget och prognoser, likviditetsplanering, genomgång av företagets interna rutiner mm.

  Du kan även få hjälp med att analysera de koncernmässiga- och skattemässiga konsekvenserna av en företagsöverlåtelse och vid omstruktureringar.

  I samband med generationsskiften uppstår ofta många frågor som vi hjälper till att besvara.

  Finansiering
  Du får hjälp med kontakten med banker och andra kreditgivare. 
 •  

  Focus Revision AB   |  Söderhallarna 124, 118 72 Stockholm  |   info@focusrevision.se   |   Fax: 08-714 56 20   |   Copyright © 2013
  IM Storm Webbyrå