GDPR-policy

Så här hanterar vi dina personuppgifter och Allmänna villkor
Här kan du ladda ned dokument om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).